Chemické látky

Obecně látky, označované názvem poppers jsou v podstatě nitrity, nebo lépe řečeno amylnitrity, neboli dusitany amylnaté. Jsou to estery kyseliny dusité s amylalkoholem. Existuje jich více, ve formě různých izomerů, proto se zhusta setkáváme i s odlišnými názvy, jako například izobutylnitrát, izopropylnitrát a podobné látky. To je v podstatě pouhý marketingový tah, aby se jednotliví výrobci navzájem lišili. Někdy jde jen o odlišnost dokonce jen jednotlivých výrobků. Účinná látka je pořád tatáž – jen to vlastně ona funkční nitrátová skupina, které je u všech těchto látek stejná.

Co to s námi dělá

Plicní ventilací, neboli lidově dýcháním, se dostane látka do krve. Tam následně reaguje s hemoglobinem a vytváří se tam methemoglobin. Takto se snižuje schopnost a množství hemoglobinu v krvi, schopného přenášet krví kyslík do tělních buněk. Jinde to moc nevadí, ale například mozek má rychle kyslíku nedostatek, a to se projevuje změnami vědomí a zkresleným vnímáním.