Nechte si to spočítat

Je samozřejmé, že na základě dispozic daného prostoru musí odborník nejdříve spočítat nutné výkonové charakteristiky pro takové zařízení, které má dlouhodobě sloužit vašemu tepelnému komfortu. Projektanti, případně pracovníci firem, zabývajících se dodávkami a montáží vzduchotechnických a větracích systémů, jistě dokáží přesně spočítat, jakou klimatizaci je třeba například ve vašem konkrétním případě použít.

Nejen suchá čísla

Měli by vycházet nejen z exaktních parametrů budovy a dalších charakteristik (orientace ke světovým stranám, zastínění apod.), ale taky z konkrétních požadavků uživatele, přičemž by měli brát v potaz i počet a složení uživatelů nejen věkové, ale i zdravotní. Drobné opomenutí v této přípravné a rozhodovací fázi se pak uživateli může v budoucnu nepěkně vymstít.